Asistiranje

Odvajanje, dodavanje, sušenje i peletiziranje uzoraka
Asistiranje

RETSCH uređaji iz grupe za asistiranje konstruirani su kao podrška i optimizacija ostalim uređajima za pripravu uzoraka tj. mlinovima drobilicama i tresilicama sa sitima.

Oni osiguravaju stalno obnavljajuće procese velike efikasnosti te ih karakterizira jednostavnost pri uporabi.

- Naš uređaj za sušenje u struji tekućeg zraka, omogućava brzo i nježno sušenje uzoraka

- Naši odvajači uzoraka vrše prethodno reprezentativno odvajanje uzoraka prašaka, granula

te puno ostalih materijala

- Pellet Preša izrađuje visoko kvalitetne tablet uzorke za spektralne analize

- Uređaji za dodavanje uzoraka i čišćenje sita, pogodni i za univerzalnu primjenu, radi svoje

funkcionalnosti i visoke kvalitete, olakšavaju obavljanje svakodnevnih rutinskih zadataka u

vašem laboratoriju.

 • Odvajači uzoraka (Sample dividers)
  PT 100, PT 200, RT 6.5 – RT 75
 • Uređaj za sušenje uzoraka (Fluid bed dryer)
  TG 200
 • Pellet preša (Pellet Press)
  PP 25 ; PP 40
 • Dodavač uzorka ( Feeder DR 100)
  DR 100, novo
 • Ultrazvučne kupelji (Ultrasonic Baths)
  UR 1, UR 2, UR 3


www.retsch.com