Prosijavanje uzoraka i frakcioniranje

Raspodjela veličine čestica direktno utječe na fizikalne i kemijske značajke krutih tvari. Stoga taj kriterij čini najveću važnost u znanosti i kontroli kvalitete.
Prosijavanje uzoraka i frakcioniranje

Kvaliteta proizvoda može biti osigurana samo ukoliko je ta raspodjela veličine čestica uvijek konstantna.

Slijedeći primjeri to i pokazuju :

- Jakost betona ovisi o veličini čestica cementa

- Ukus čokolade ovisi o finoći kakaa

- Karakteristike toka i topljivosti detergenata ovise o finoći i obliku čestica osnovnih tvari

RETSCH tresilice sa sitima, analitička sita i evaluacijski software predstavljaju riješenje za preciznu, brzu, laku i reproducibilnu analizu uzoraka.

RETSCH linija, tresilica sa sitima, pokriva široko područje frakcioniranja uzoraka u području veličina čestica od 20 mm do 125 mm. Zahvaljujući različitim pokretima pri prosijavanju te veličini sita moguće je za prosijavanje bilo kojih sipkih uzoraka odabrati njima pripadajući idelan uređaj . Takav uređaj iskazuje stvarne i reproducibilne rezultate te je sukladan međunarodnom standardu DIN EN ISO 9000 ff, za nadgledanje pri testiranju materijala.

 • Tresilica sa sitima
  - AS 200 basic, AS 200 digit, AS 200 control
  - AS 300 control
  - AS 400
  - AS 450 basic, novo , AS 450 control
  - AS 200 jet sieving machine (tresilica za air-jet prosijavanje)
  - AS 200 Tap tresilica sa sitima
 • Analitička sita, Sita za mlinove i pribor za sita
  Analitička sita promjera 100-150-200-305-400-450 mm prema ISO 3310-1, te 8x2 i 8x1 inch-na sita prema ASTM E-11 Standardu
 • Pribor za sita
 • Sita za mlinove


www.retsch.com